2019. decembere és 2021. júniusa között zajlottak a komáromi szennyvíztisztító telep bővítési munkálatai, melyek során Inwatech Kft az alábbi feladatokra kapott megbízást:

A beruházás eredményeként a hidraulikai kapacitás 4500 m3/nap mennyiségről 8000 m3/napra, a biológiai kapacitás pedig 57.067 lakos-egyenértékre nőtt. A próbaüzem időszak során bebizonyosodott, hogy a tisztított szennyvíz minősége minden paraméter tekintetében megfelel a követelményeknek.

Komáromban kiépített tisztítási technológia: