A zöldenergia-alapú beruházások száma mind világszerte, mind hazánkban az elmúlt egy-két évtizedben progresszíven emelkedő tendenciát mutat. A megújuló energia hasznosítás egyik pillére a biogáz előállítás, mely mind Magyarországon, mind Norvégiában egyre inkább előtérbe kerülő és beruházásra támogatott zöld technológiának számít.

A mezőgazdasági és szennyvíz alapú biogáz előállító üzemek működésének egy lényeges, de mai napig nem (hatékonyan) megoldott aspektusa, hogy a folyamat során melléktermékként keletkező fermentlevek, mint összetételüket tekintve kiváló, a talajok multifunkcionalitásának javítására/ fenntartására felhasználható anyagok termőföldre való kihelyezése számos problémát vet fel: a folyadékfázisú fermentlevek nagy volumenéből adódó kihelyezési nehézségektől és költségektől kezdve, az értékes tápanyagoknak a fermentlevek kezelése során történő elillanásán és lebomlásán keresztül, a vízoldékony tápanyagoknak a talaj mélyebb rétegeibe történő jutásáig, ahonnan a növények csak kis hatásfokkal képesek azokat felvenni.

Jelen projekt elsődleges célja a hulladékgazdálkodás területén a fent említett problémák kiküszöbölésére kidolgozott, nemzetközi K+F együttműködés. A projekt eredményeképpen a jelenleg hulladék besorolásba tartozó biogázüzemi fermentlevekből egy, a talaj multifunkcionalitását fenntartó/javító, a növények tápanyag-utánpótlására alkalmas terméket hozunk létre. A termék két alapanyaga a bentonit kőzet, mint ásványi anyag és a biogáz üzemi fermentlé, mint szerves anyag.