Új 1.400 m3/d kapacitású flotációs szennyvíz előtisztító továbbá a flotált iszap és a biológiai fölös eleveniszap víztelenítését biztosító iszapvíztelenítő vonal tervezése, építés-kivitelezése, beüzemelése.