A Rauch Hungária Kft. új szennyvíztisztító telep építési beruházást valósított meg 2008-2009 folyamán. Ezen beruházás fővállalkozásban történő megvalósítására az Inwatech Környezetvédelmi Kft-vel kötött szerződést.

A beruházással 1.000 m3/d hidraulikai- és 3.500 kg KOI/d, 2.500 kg BOI5/d terhelésű és 40.000 LEÉ kapacitású biológiai szennyvíztisztító létesítmény jött létre.

A szennyvíztisztító telep tervezését, engedélyezését, teljes körű építés-kivitelezését és beüzemelését és próbaüzemét az Inwatech Környezetvédelmi Kft. fővállalkozásban végezte.

A sikeres műszaki átadás-átvételt követően a Rauch Hungária Kft. a szennyvíztelep szakmai üzemeltetésével az Inwatech Környezetvédelmi Kft-t bízta meg, melyet jelenleg folyamatosan végzünk.