Az Inwatech Kft.  fővállalkozásában megvalósult a 21.800 m3/d, 219.200 LEÉ kapacitású létesítmény, melynek feladata a petrolkémiai ipari szennyvíz BTEX (benzol,toluol, etilbenzol és xilol) mentesítése. A többlépcsős technológia flotálást, sztrippelést, termikus égetést tartalmaz, mint fő lépések. További feladatunk volt a teljes meglévő szennyvíztisztító telep felújításának, bővítésének, valamint technológiai módosításának tervezői munkái.